Učiteljičina oz. učiteljeva vrednost

Raziskov@lnica Zavoda RS za šolstvo se je decembra lotila teme #učitelj. Sovpada z razpisom za Kumerdejeva priznanja, ki jih ZRSŠ februarja podeljuje najboljšim učiteljem.

Če obiščete spletno stran, boste naleteli na nekaj stereotipov o dobrem učitelju. Nekateri so osladni, drugi neustrezni, tretji skladni z družbenimi pričakovanji, četrti sovražni, peti objektivni.

Če tvitate, se pridružite soočanju mnenj; lahko objavite, kakšna je vaša podoba dobrega učitelja.

Vsak tvit opremite s ključnikom #učitelj, da se bo pojavil na zavodovi tvitni steni in bo upoštevan pri oblikovanju povzetka.

vrednost