Upokojenci so vir koristnih informacij

Zavod RS za šolstvo pripravlja tradicionalna  srečanja z upokojenimi sodelavci. Letos so jih povabili 16. decembra. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, je navzoče seznanil z delovnimi nalogami, dosežki zavoda in izzivi, s katerimi se soočajo slovenske šole, vrtci in dijaški domovi. Posegel je tudi v preteklost in se zahvalil delavcem za nekdanje delo, ki še vedno omogoča trdne temelje za današnje delovanje.

Z ubrano pesmijo je poslušalce navdušil mladinski zbor Osnovne šole Dravlje, ki ga vodi Andreja Kozlevčar. Ob koncu so obiskovalce pripravili do stoječega aplavza in petja. Pedagoška svetovalca sta na primeru selfija orisala, kako zavod v svoja izobraževanja in opiranje učiteljev in vzgojiteljev vključuje  dosežke informacijske tehnologije; tako v informacijskem kot v didaktičnem smislu.

Ob koncu je Jurij Smerdelj, nekdanji pomočnik direktorja, nanizal ogrlico zanimivih delovnih in sproščujočih dogodkov iz življenja zavoda in delavcev, ki so njega dni na ZRSŠ združevali delo in sredstva, ter ustvarjali v časih, ki niso bili tržni, odločitve pa so sprejemale veliko bolj direktivno.

Upokojenci so v pogovoru s sedanjimi delavci pokazali veliko zanimanja za projekte. Prispevek za naprej pa so njihove izkušnje, ki jih je možno uporabiti tudi v sedanjem času: kaj je bistvo pouka, kako je treba manevrirati med Scilo in Karibdo oblasti in šol, katere dejavnosti so med pedagoškimi delavci bolje sprejete in katere slabše, kako improvizirati v brezizhodnih zagatah ….

Več na http://www.zrss.si/objava/srecanje-z-upokojenci-2015

@zrss_si #učitelj

IMG_7700

Priprava na predavanje o selfiju – samostrel Amele Beganović Sambolić

IMG_4652

Svečani pozdrav in napoved programa

IMG_4651

Upokojenci se z veseljem udeležijo novoletnega srečanja

IMG_4656

Glasbeni program se je skladal z decembrskim vzdušjem.

IMG_4661

Mlade pevke so navdušile z zvočnostjo, ubranostjo in dinamičnostjo ter artikuliranjem besedila.

IMG_4670

Jurij Smerdelj med obujanjem spominov ZRSŠ v zadnji četrtini prejšnjega stoletja.

IMG_4666

Demonstriranje izdelave selfija pred občinstvom 

One thought on “Upokojenci so vir koristnih informacij