Kakšno vprašanje, katera naloga in kako povedano sporočilo so pravi?

Zavodova razvojna naloga Formativno spremljanje je vključila preko 300 učiteljev in vzgojiteljev, ki so se 15. in 17. decembra zbrali na uvodnih srečanjih. Torkovo je potekalo na ljubljanski območni enoti, četrtkovo na Osnovni šoli Kidričevo.

Uvodno predavanje Ade Holcar Brunauer se je nadaljevalo v petih enournih delavnicah:

– Načrtovanje učnih ciljev in kriterijev uspešnosti – Saša Kregar,

– Postavljanje kakovostnih vprašanj – Urška Margan,

– Kakovost povratne informacije –Ada Holcar Brunauer,

– Pridobivanje dokazov o učenju – Leonida Novak,

– Vrstniško sodelovanje in medvrstniško vrednotenje – Marjeta Borstner.

V okviru predmetnih delovnih skupin so učitelji načrtovali delo, ki bo potekalo dve leti. Dogovorili so se za oblikovanje mreže, kolegialno podporo in izmenjavo dobrih rešitev.

Več na >>>>

 IMG_4623

Ada Holcar Brunauer

IMG_4624

Saša Kregar

IMG_4625

Urška Margan

IMG_4638

Leonida Novak

IMG_4641

Marjeta Borstner

IMG_4678

Vera Bevc, predstojnica OE ZRSŠ Maribor, je odprla srečanje na OŠ Kidričevo.

IMG_4679

Dinamična razprava v delavničnih omizjih.

IMG_4632

Udeleženci so morali zasnovati svoje dveletno razvojno delo.

IMG_4633

V Ljubljani se je prek 200 udeležencev komaj stisnilo v dvorano.