Kako in koliko živijo sodelov@lnice?

Ena od oblik, kjer Zavod RS za šolstvo ponuja stalno zbirališče učiteljev, so tudi sodelov@lnice – spletne učilnice premetov, v katerih je glavni in odločujoči dejavnik  učiteljska pobuda.

Najbolj dinamične rubrike v njih so odložišča (skladišča bi se slišalo podcenjujoče) dobrih gradiv, dokumenti seminarjev, konferenc in kongresov, okence s tvitnimi ali fejsbukovimi sporočili, didaktični filmi in animacije, kvizi in forumi, v katerih potekajo razprave o pouku, gradivih in problemih učiteljev in stroke oz. matične znanosti.

Informacijsko in digitalno bolj pismenim učiteljem se zdijo spletne učilnice preveč zaspane in premalo uporabljane, realisti pa menijo, da so dobra podoba dejanskosti in kazalec, koliko e- jevskega in i-jevskega pouka je v slovenski šoli, ter koliko lahko po celodnevnem šolskem delu še lahko pričakujemo od učiteljev.

sodelovalnica

One thought on “Kako in koliko živijo sodelov@lnice?

  1. jankoh
    29. 12. 2015 at 11:40

    Menim, da bi v našem prostoru bil zelo dobrodošel seminar/delavnica/MOOC, kjer bi učitelje učili objavljanja na forumih, komentiranja na blogih, objave na šolskih spletnih straneh, razmišljanja, kdaj, zakaj in kaj uporabiti… To bi morali početi na izobraževanju zelo intenzivno, enostavno zato, da se bi sprostile zavore. Nekaj uspešnih primerov se v bližnji zgodovini lahko najde …