e-Šolska torba nam prinaša … Že s5?!

Projekt e-Šolska torba nam prinaša dve novi gradivi, ki jih najdete v  digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo:

  1. Kaj nam prinaša e-Šolska torba II. Primeri obetavnih praks in evalvacija projekta. 

  2. What Is in There for Us in the e-Schoolbag, An evaluation study of the pilot projects of the use of e-textbooks in primary schools and secondary schools, Final report

Zbornik Kaj nam prinaša e-Šolska torba II  je drugi v nizu zbornikov projekta e-Šolska torba. V njem predstavljamo primere sprotnih in tematskih priprav ter odzive na vključevanje e-vsebin in e-storitev v pouk ter odzive na vključevanje e-vsebin in e-storitev v pouk. Zbornik vsebuje dve poglavji.  V prvem delu zbornika smo iz nabora “neštetih” sprotnih in tematskih priprav, ki so jih učitelji napisali in oddali v spletno učilnico projekta, izbrali po eno sprotno in eno tematsko pripravo za posamezne predmete v osnovni in srednji šoli oz. gimnaziji. V drugem delu predstavljamo končno evalvacijo projekta ter rezultate spremljave pouka, s katerimi smo preverjali učinke e-vsebin in e-storitev na znanje ter učenje učencev in dijakov.

Drugo gradivo vsebuje končno evalvacijsko poročilo  v angleškem jeziku avtorjev Tine Rutar Leban s Pedagoškega inštituta v Ljubljani in Vladimirja Milekšiča z Zavoda RS za šolstvo.

slika_naslovnica_zbornikII_eST           slika_naslovnica_evalvacija_ang_eST

Projekt se je zaključil novembra 2015. V projektu smo razvili številne strokovne rešitve, za katere menimo, da so uporabno in koristno gradivo za učitelje ter druge strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja, ki so se že ali se še bodo odločili za uporabo interaktivnih e-učbenikov in e-storitev za poučevanje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem  partnerjem in uredniško-avtorskim ekipam, ki so razvile prostodostopne interaktivne e-učbenike za osnovnošolce in srednješolce. Ob tem velja posebna zahvala vsem strokovnim recenzentom, recenzentom praktikom, konzulentom in tehničnemu recenzentu, ki so urednike in avtorje že med snovanjem e-učbenikov s svojimi predlogi in pripombami usmerjali in s tem pripomogli k temu, da so nastala resnično kakovostna učna gradiva.

Vse, kar je bilo razvito v obeh projektih, e-Šolska torba in E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih predmetih v osnovni šoli, smo želeli preizkusiti z uporabniki. Učenci in dijaki, ki so sodelovali v pilotnih projektih, so bili pripravljeni sprejeti izziv in uporabljati interaktivne e-učbenike in e-storitve ter nam posredovati dragocene informacije. Njihovi učitelji so jih pri tem usmerjali ter se dodatno strokovno usposabljali. Tako učenci in dijaki kot učitelji izbranih “pilotnih“ šol so pripomogli k temu, da smo projekt uspešno zaključili, zato se jim iskreno zahvaljujemo. Hvaležni pa smo tudi staršem sodelujočih učencev in dijakov, saj so sodelovanje v pilotnem projektu zmogli začutiti kot obogatitev pouka in samostojnega učenja, ki bo njihove otroke pripeljala do kvalitetnega in poglobljenega znanja in doseganja zastavljenih ciljev.

Koristne povezave z ostalimi strokovnimi rešitvami projekta:

 

One thought on “e-Šolska torba nam prinaša … Že s5?!

  1. Lipovšek
    16. 1. 2016 at 15:20

    Bo to spet projekt, ali je projekt z oceno 5?