Branje, branja, branju, branje, ob branju, z branjem

Branje je spoznavna dejavnost. Branja ne uporabljam pri vseh predmetih. Branju se ne zmorem upreti. Branje uporabim za reševanje problemov. Ob branju uživam. Z branjem se učim.

Zato je OE ZRSŠ Ljubljana pripravila dveletni projekt Bralna pismenost, v katerega je vključenih deset šol. V prvem ciklusu, ki je potekal v letih 2013/15, je sodelovalo 22 šol, v drugem, ki poteka v letih 2015/17, sodelujejo OŠ Zadobrova, OŠ Vodice, OŠ Medvode, OŠ Ig, OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Pirniče, OŠ Dobrova, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Idrija in OŠ dr. F. Prešerna Ribnica.

Projekt temelji na samostojnem delu učiteljev in šolskih projektnih timov, opori pedagoških svetovalcev, ki sodelujejo s šolami, in izobraževalno podporo ZRSŠ, ki jo nudi vsako leto v obliki štirih popoldanskih izobraževanj. Zato se je 19. januarja 2016 na OŠ Zadobrova zbralo 50 učiteljev, ki so po uvodnem predavanju Vloga bralnih učnih strategij pri razumevanju besedila (Andreja Čuk) lahko sodelovali v treh delavnicah: Dejavnosti za razvijanje bralne pismenosti na razredni stopnji (Mihaela Kerin in Mojca Dolinar), Oporne točke pri opazovanju pouka (Marija Sivec in Urška Margan) in Pomen povratnega informiranja in dejavne vloge učencev pri razvijanju bralne pismenosti (Lara Rebrica, OŠ Bežigrad).

Projekt ima spletno učilnico, v kateri je objavljenih že veliko koristnih in uporabnih gradiv.

Zadobrova