Poročila Računskega sodišča

V zadnjem času se šolske in javne razprave najbolj pletejo okoli revizij Računskega sodišča. Razprave so polemične, pogosto pristranske in nekonstruktivne. Velikokrat očitajoče in nerazumevajoče.

Sodišče je vzorčno izbralo Osnovno šolo Preserje pri Radomljah, Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš in Osnovno šolo Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica. Osredotočilo se je na delovno obveznost  učiteljev in izreklo mnenja o smotrnosti obstoječe (ne)urejenosti delovne obveznosti na šolah.

Vsa poročila so javna in dostopna.

revizija