Moč formativnosti je v ustreznem komuniciranju

Delovanje v razvojni nalogi Formativno spremljanje se je iz načelne ravni prevesilo na predmetno raven. zato se v januarju in februarju srečujejo učitelji in pedagoški svetovalci na predmetnih srečanjih. Predmetno srečanje nudi izvrstno izhodišče za pogovor o tem, kaj se na šolah formativnega že počne, saj je t. i. formativno spremljanje oblika sprotnega preverjanja, pri katerem učitelj informiranju o znanju doda še vidik učenja – se je učenec učil ustrezno ali ne ter kako naj se učenja loti (drugače).

Na predmetnih srečanjih so se dogovorili za datume hospitacijskih nastopov, oblikovanju sprotnih priprav in snemanju filmov, ki bodo po eni strani dokaz, po drugi stran pa informacija udeležencem in strokovni javnosti o tem, kako se formativnosti oz. oblikovanja učenčevega / dijakovega znanja praktično lotiti.

Predstavljena je bila spletna učilnica, v kateri bo srečevališče, informacijsko središče, v katerem bo potekal del dejavnosti, in odložišče gradiv, ki bodo v projektu nastala.

Geo_grafija1Delovno srečanje geografov v Celju

Geo_grafijaIzsek iz spletne učilnice

Fotografija: Anton Polšak