E-listovnik, preverjanje in povratno informiranje

Mednarodni projekt ATS2020, ki bi ga lahko slovenili Preverjanje vsepredmetnih veščin, diha s polnimi pljuči. V torek, 9. februarja, se je na OŠ Polje zbralo 150 učiteljev, ravnateljev in pedagoških svetovalcev na usposabljanju za predmetno rabo.

Po uvodnem predavanju Radovana Krajnca , ki je predstavil veščino, ki je zares vsepredmetna – digitalno, so se udeleženci razdelili v 6 skupin: družboslovje, jeziki, matematika, razredni pouk, naravoslovje, ravnatelji. V vsaki skupini so učitelji predstavili nekaj primerov formativnosti pri svojem predmetu. V razpravi so se predvsem dotaknili uresničljivosti in načina umeščanja v pouk. Skoraj soglasni so bili, da največ časa porabijo za oblikovanje dejavnosti v elektronskem listovniku.

Zadnji del je bil namenjen nadaljnjemu načrtovanju in izmenjavi izkušenj in mnenj. Naslednje predmetno srečanje bo 19. aprila.

Projekt ima tudi mednarodno spletno stran, ki resda z okornimi prevodi, a nekje je treba začeti, omogoča branje v vseh jezikih sodelujočih držav.

#ATS2020

IMG_4698 O učinkovitosti rabe e-listovnika je možno razmišljati tudi skozi predmetno-učno učinkovitost. Obravnava različnih tem pri pouku zgodovine in geografije.

IMG_4699 Delo v e-listovniku je za nekatere še vedno naporno in velik porabnik časa.

IMG_4696 Učitelji predstavljajo primere dobre prakse pri naravoslovnih predmetih.

IMG_4691 Radovan Krajnc o digitalni kompetenci.

IMG_4692 Frontalni del srečanja.

IMG_4693 Udeleženci uvodnega predavanja.