Z miško v svet

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) svoje poslanstvo in cilje uresničuje tudi prek številnih tekmovanj iz znanja za osnovno- in srednješolce ter za študente. Vanje se vključujejo tudi šole s prilagojenim programom ter v nekaterih primerih tudi vrtci.

Šole s prilagojenim programom se lahko s svojimi učenci izkažejo na dveh tekmovanjih. Prvo, 9. državno računalniško tekmovanje z naslovom Z miško v svet, je namenjeno varovancem v posebnem programu in bo potekalo v četrtek, 11. februarja 2016, na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. Na tekmovanju se bo v dveh disciplinah zbralo in pomerilo 20 najboljših iz vse Slovenije. Drugo tekmovanje, namenjeno programu nižjega izobrazbenega standarda, pa bo z naslovom Z računalniki skozi okna potekalo 10. marca 2016 na isti lokaciji.

Leta 2000 je ZOTKS v program računalniškega izobraževanja vključil tudi otroke s posebnimi potrebami, kar se je izkazalo za zelo koristno, saj na ta način pridobijo številne nove spretnosti in znanja, predvsem pa oblikujejo svojo samopodobo. Priprave na tekmovanje ponujajo veliko možnosti spoznavanja uporabe novih tehnologij, predvsem z vidika posebnih programskih rešitev za različne stopnje prizadetosti oziroma motoričnih sposobnosti otrok in odraslih.

Prispevek ZOTKS.