Formativnost in NPZ

Ljubljanska območna enota ZRSŠ je 11. marca pripravila posvet za ravnatelje osnovnih šol. Osrednji temi sta bili formativnost in NPZ.

Ključno temo – formativno spremljanje pouka z ravnateljevega vidika – sta predstavili Natalija Komljanc z ZRSŠ in Karmen Simonič Mervic z OŠ Črni Vrh nad Idrijo.

Po razpravi je Brigita Rupar, predstojnica OE Ljubljana, razložila, kako bo letos s potekom nacionalnega preverjanja znanja. Precej razprave ob koncu je bilo namenjene nalogam, ki šole čakajo do konca šolskega leta.

Več o izobraževanjih, ki jih za vzgojitelje, učitelje in vodstvene delavce vrtcev, šol, zavodov in dijaških domov pripravlja OE ZRSŠ Ljubljana je na povezavi >>>>>>>>

 

Brigita_Rupar_v_uvodnem_delu_posveta Karmen Simonič Mervic z OŠ Črni Vrh Natalija Komljanc med naggovorom ravnateljem Posvet_je_tudi_možnost_za izmenjavo_mnenj Posvetov se udeležuje približno tretjina ravnateljev

Če je kaj zanimivega pri vas, na naš naslov pošljite kratek prispevek s fotografijami in ga bomo objavili.