Tek časa ali POEZIJA in SMRT

Znanstveno-pesniški simpozij ob petdeseti obletnici smrti Ane  Ahmatove in devetdeseti obletnici smrti Srečka Kosovela in vseh preminulih pesnikov …

Ana Ahmatova je svojo poslednjo pesniško zbirko naslovila Tek časa. S tem nam je darovala nadvse globoko temo »Pesništva in smrti«. Vljudno vabljeni, da z nastopajočimi pesniki in znanstveniki ta dan posvetite razmisleku o temah iztekanja časa, minevanja, smrtnosti in večnega spomina.

Sreda, 23. marec 2016, Prešernova dvorana, ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana.

9.30.– 11.00: Neža Zajc: uvodne besede v srečanje; Niko Grafenauer: Pesnik in čas; Blaž Podlesnik: Obrt in smrt (tema smrti v pozni poeziji A. Ahmatove); Marjan Strojan: W. Shakespeare in A. Ahmatova; Diskusija.

11.20–13.15: Nada Grošelj: Smrt v pesništvu in filozofiji Williama Butlerja Yeatsa; Igor Grdina: France Prešeren in tema smrti: eshatologija brez transcendence?; Janko Kos: France Prešeren in smisel smrti; Brane Senegačnik: Najskrivnostnejša ljubezen v poeziji A. Gradnika; Diskusija.

14.30–15.30: Denis Poniž: Vladimir Memon in zavedanje (lastne) smrti v pesmi El angel exerminador; Irena Avsenik Nabergoj: Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v Psalmu 22; Neža Zajc: Neminulost (»SMRT–MISEL–PESEM«, poetski trikotnik ne le) v poeziji Anne Andrejevne Ahmatove; Sklepne misli

melancholy_1578539_www.freeimages.com