Evropa in islam skozi zgodovino

Zavod RS za šolstvo je 24. marca za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah pripravil seminar Evropa in islam skozi zgodovino. Vodila in pripravila ga je Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka za zgodovino na Zavodu RS za šolstvo.

Dopoldanska predavatelja sta bila Dragan Potočnik s Filozofske fakultete v Mariboru s temo Nastanek islama, njegove značilnosti in širjenje in Primož Šterbenc s Fakultete za management v Kopru s temo Odnosi med deželami Bližnjega vzhoda in Evropo v 19. in 20. stoletju.

Popoldanski predavatelji so bili Maja Lamberger Khatib s Filozofske fakultete v Ljubljani – Vloga in položaj žensk v islamskem svetu skozi zgodovino, Aleš Novak s Pravne fakultete v Ljubljani – Sekularno in šeriatsko pravo, in Vilma Brodnik –  Didaktične možnosti za obravnavanje medverskih vsebin v osnovni in srednji šoli.

Zanimanje učiteljev je tolikšno, da bodo seminar ponovili.

20160324_091853