Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2016

Na Osnovni šoli Riharda Jakopiča je 31. marca potekalo 29. srečanje mladih raziskovalcev in mentorjev iz Mestne občine Ljubljana. Mladi raziskovalci so predstavili 150 osnovnošolskih in 100 srednješolskih nalog; ob tem pa tudi plakate, ki so ilustrirali raziskovalne naloge.

Po mnenju komisij je bila letošnja bera ena boljših. V pogovoru po predstavitvah so mentorji opozorili na nekatere težave, s katerimi se srečujejo: na nekaterih šolah raziskovalno dejavnost podpirajo, na drugih zavirajo, na nekaterih šolah so učitelji-mentorji spodbujani, na drugih spregledani. Raziskovalnih nalog namreč učni načrti ne zahtevajo niti jih država ne plačuje. Zato je hvalevredna naravnanost nekaterih slovenskih občin, da v svojem proračunu rezervirajo nekaj denarja tudi za organiziranje območnih srečanj.

V strokovnem smislu pa bi bilo mogoče treba na novo postaviti okvire nalog in merila za njihovo vrednotenje. Naloge so namreč vse obsežnejše in pogosto igrajo na karto količine in ne kakovosti.

IMG_4863 Freske za obešanje – plakatIMG_4862 Posebnost ljubljanskega srečanja je, da se ocenjujejo tudi plakati

IMG_4858Tudi vrata, dveri, duri, in durca so lahko raziskovalni predmet.

IMG_4857Mentorji in tekmovalci prisluhnejo tudi drugim nalogam; ne predstavijo zgolj svoje in odidejo.