Projekt učenje učenja se zaključuje

V Ljubljani je 6. maja 2016 potekalo zadnje izobraževanje v okviru triletne razvojne naloge Učenje učenja. Na izobraževanju so glavno vlogo prevzele šole, ki so predstavile uporabne in zanimive primere, ki so osvetlili tako šolsko delo v projektu kot izvedbene rešitve za pouk predmetov.

Za uvod v delovno srečanje je poskrbel trio dijakinj in mentorice Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane. Nato so se predstavile šole: BC Naklo, ŠC Kranj, GJV Idrija, GESŠ Trbovlje, STPŠ Trbovlje, SŠ Slovenska Bistrica, Gimnazija Šentvid, SŠ Domžale in ŠC PET Ljubljana.

V popoldanskem delu je Ada Holcar Brunauer poglobila razumevanje nekaterih elementov formativnega spremljanja, Cvetka Bizjak, vodja projekta, pa ob raziskavi, ki je potekala po šolah, razgrnila naloge, ki jih morajo udeleženci opraviti do konca septembra.

Projekt ima tudi spletno učilnico, v kateri so gradiva šol in učiteljev.

20160506_132044Ada_Holcar 20160506_131954Cvetka_Bizjak 20160506_091113Udeleženci 20160506_091055Konservatorij