Mitraljiranje z vprašanji in povratnim informiranjem

Na Zavodu RS za šolstvo poteka razvojna naloga Formativno spremljanje, v kateri raziskujejo, katera dejavnost in kako, najbolj(e) vpliva na učenčevo in dijakovo znanje in učenje. Ena od dejavnosti v razvojni nalogi je tudi hospitiranje na šolah, med katerim pedagoški svetovalci ugotavljajo, kakšno komuniciranje in katere povratne informacije največ sporočajo učencu ali dijaku.

Antona Martina Slomška Vrhnika je pri pouku geografije predstavila samostojno delo učencev. Učenci so na terenu in v učilnici pripravili turistično vodenje, prepričevanje občinstva za odprtje podjetij in referate o izbranih geografskih dejavnikih in z njimi povezanimi procesi. Predstavitve so bile oblikovane tako, da so poslušalci, gledalci in okuševalci lahko ves čas spraševali in povratno informirali nastopajoče. Če je med občinstvom zmanjkalo vprašanj, je nastopila učiteljica s prodornimi vprašanji o vsebini, načinu predstavitve in učenju, na katere so (si) najprej poskušali odgovoriti sami, nato sošolci; če povratna informacija ni bila zadostna ali ni povsem uresničila namena, jo je zaključila učiteljica.

AMS_Vrhnika_gospodarstvoTuristično vodenje je potekalo na krožni poti okoli šole.

AMS_Vrhnika_mlakaŠola ima urejeno tudi učno mlako.

AMS_Vrhnika_rastlinstvoMed turističnim vodenjem so učenci izvajali skupinske naloge.

AMS_Vrhnika_vodaVarno in mirno okolje šolske okolice omogoča pogosto terensko delo.

AMS_Vrhnika_zapisUčenci so izpolnjevali delovne liste.

vrh2Izpolnjena spremljevalna obrazca za kvantitativno beleženje formativnih dejavnikov: preverjanja in povratnega informiranja. O učinkovitosti, kakovosti in smiselnosti ugotovljenih dejavnikov lahko sodijo edino učitelj in učenci. Ker so pedagoške ure različne, jih je na podlagi izpolnjenih obrazcev tudi nemogoče primerjati med seboj.