E-ekosistem za pridobitev pedagoškega digitalnega znanja

Zavod RS za šolstvo v okviru mednarodne raziskave MENTEP pripravlja načrt razvoja poklicnih e-zmožnosti. Zato se je v Laškem na dvodnevnem usposabljanju srečalo 35 pedagoških svetovalcev, ki so v obliki delavnic razmišljali in načrtovali, kako razviti načine samopreverjanja in samoučenja e-zmožnosti.

Da bi bilo vzgojiteljem in učiteljem izobraževanje lažje, so uredili in poenotili sistem e-izobraževanj, e-svetovanj, e-samoizobraževanj in e-gradiv po predmetih. Razvrstili so jih v rubrike oziroma skupke:

  • digitalna pedagogika;
  • raba digitalne tehnologije in digitalna produkcija;
  • digitalno komuniciranje in sodelovanje;
  • digitalno državljanstvo.

Ob koncu so uredili tudi spletne učilnice, imenovane sodelov@lnice, da bi še bolje opravljale temeljni namen – srečevališče učiteljev in vezni člen med družabnimi omrežji in opornimi poučnimi gradivi.

IMG_4906 IMG_4907

IMG_4905