Formativnost za učno podporo

Zavod RS za šolstvo je pripravil dve srečanji za učitelje, ki sodelujejo v projektu Formativno spremljanje. Za zahodno Slovenijo je bilo srečanje 27. junija na OE ZRSŠ Ljubljana, za vzhodno Slovenijo je bilo 28. junija na Osnovni šoli Pesnica.
V dopoldanskem delu so potekala predavanja o načelih formativnosti in o dobrih rešitvah na razredni, predmetni in srednješolski ravni. V popoldanskem delu so bile delavnice, v katerih so učitelji v desetminutnih sklopih predstavili svoje delo pri pouku.

Misel, ki je na izobraževanju najbolj nasmejala:
Učitelj učencu: “Pri testu imaš enake napake kot tvoj sosed! Kako si to predstavljaš?”
Učenec: “Istega učitelja imava!”

IMG_4914 Uvodni pozdrav.

IMG_4917 Nagovor predstojnice mariborske enote ZRSŠ.

IMG_4918 Vodja projekta je predstavila ilustrativne raziskave, ki jih je opravil John Hattie.

IMG_4920 Matematika na razredni stopnji.

IMG_4921 Formativna nemščina.

IMG_4922 Da bi v delavnicah upoštevali predvideni čas, je Radovan Kranjc uporabljal digita ega

IMG_4927 Samo Lipovnik, OŠ Prevalje, je povedal, kako z učenci postavi merila za vrednotenje izdelkov.

IMG_4928 Mirko Đukić, Gimnazija Antona Martina Slomška, je prikazal postavljanje ciljev pri informatiki.

IMG_4931 Aljoša Kancler, Prva gimnazija Maribor, je opisal, kako dijaki vrstniško sodelujejo.

IMG_4933 Evelina Katalinič, Ekonomska šola Murska Sobota, je razložila, kako dijake povratno informira.
IMG_4937 Andreja Jurkovič, OŠ Sladki Vrh, je z besedo in filmom pokazala formativnost v zvezi z individualno učno pomočjo.