Pregled izobraževanja in usposabljanja, tudi anketa

Pregled izobraževanja in usposabljanja je vsakoletno poročilo, ki s širokim naborom dejstev predstavi razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2015 pozornost usmerja v prednostne naloge izobraževanja, kjer so finančna sredstva najbolj potrebna, in pokaže politike, ki najbolj pripomorejo k vključenosti, kakovosti in relevantnosti evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Pregled izobraževanja in usposabljanja je od leta 2012 do danes prerasel v nepogrešljivo referenčno orodje za strokovne delavce v evropskih sistemih izobraževanja, saj spremlja prednostne naloge strateškega okvira za evropsko sodelovanje ET 2020 in napredek pri uresničevanju krovnega cilja v izobraževanju in s tem širše strategije Evropa 2020.

Poročilo bo med temeljnimi viri za analizo izobraževanja in ukrepov politike, ki jo bo Evropska komisija izvedla v evropskem semestru 2016.

Sodelujete lahko z odgovori v anketi.