Nova nadgradnja hrbteničnih povezav omrežja ARNES

V preteklem mesecu (junij 2016) je Arnes nadgradil hrbtenične povezave med vozlišči v Mariboru, Dravogradu, Slovenj Gradcu in Velenju, iz 1 Gb/s na 10 Gb/s. Vzpostavljena je bila tudi nova povezava med vozliščem na Vrhniki in Ljubljano.

Vozlišče na Vrhniki, do katerega je bila vzpostavljena 10 Gb/s povezava, je novo, vzpostavljeno je bilo v sklopu projekta IR optika, s katerim je več kot 750 zavodov dobilo možnost za priklop v omrežje ARNES s hitrostjo najmanj 1 Gb/s.

Hitrost Arnesove optične hrbtenice in dobra povezava posameznih organizacij na hrbtenično povezavo sta predpogoj za polno izkoriščanje prednosti in kakovosti storitev, ki jih svojim uporabnikom lahko nudi Arnes in celotna mreža evropskih akademskih mrež prek mehanizmov omrežja GÉANT.

Vir: Arnes