Priročnik za boljše opiranje učenja

Za podporo študijskim srečanjem, ki že potekajo in bodo potekala to jesen, je Zavod RS za šolstvo izdal priročnik Formativno spremljanje v podporo učenju. V mapi ga sestavlja 7 snopičev, ki vzgojiteljem in učiteljem omogočajo razmislek o tem, katero znanje je pomembno, kako ga bodo razvijali, kako preverjali in kako povratno informirali.

V snopičih so tudi sheme, vprašalniki, preglednice, … ki so s preslikanjem ali s prilagoditvijo uporabni neposredno pri pouku.

Priročnik je možno naročiti pri Založbi ZRSŠ. V prednaročilu je cena 9,80 evrov.

Kakor_formativnost Učni pentagram

Estetska_formativnost Naslovnica