Srednješolska študijska srečanja končana

Na 14 lokacijah so od 22. do 24. avgusta potekala študijska srečanja  srednješolskih učiteljev. Zavod RS za šolstvo jih pripravlja kot redne letne forume za srečevanje srednješolskih profesorjev. V povprečju se jih udeleži 1/4 strokovnih delavcev, saj gre za prostovoljno navzočnost.

Osrednja tema je bila Formativno spremljanje za vključevanje vseh dijakov. Nanjo so predmetni pedagoški svetovalci nadgradili vsebine, ki učiteljem olajšajo poučevanje in ga naredijo učinkovitejšega. Razveseljujoče so bile predstavitve učiteljev, ki so zapolnile precejšnji del srečanj, saj so pokazale praktičen, uporaben in izvedbeno prepričljiv način pouka.

Na študijskih srečanjih je bil predstavljen tudi pouk s pomočjo priročnika  Formativno spremljanje v podporo učenju in vabilo k analiziranju in načrtovanju pouka s pomočjo taksonomij.

Za madžarščino bo srečanje 30. avgusta 2016.

Tviti: #študijska

……………………………… VEČ ……………………………………………..

Gradiva – različni pristopi družboslovja – so na voljo v povezavi

http://www.zrss.si/gradiva/razlicni-pristopi-druzboslovja/

Povezava do vprašalnika, kjer lahko ocenite študijska srečanja, je https://www.1ka.si/a/97970

IMG_5241 Študijsko srečanje učiteljev sociologije, družboslovja in geografije. Uvodni del je potekal skupno, nato so se udeleženci razdelili po predmetih.

IMG_5240 Dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU je predstavila raznolike vidike migracij in poglede na njihov vzrok, posledice in reševanje – in izzvala tudi živahno in konstruktivno razpravo z in med udeleženci.

IMG_5248 Vesna Robnik, članica projektne skupine za formativno spremljanje v družboslovju, Šolski center Slovenj Gradec, je formativnost predstavila na primeru projekta Kmetija.

IMG_5256  Mag. Evelina Katalinić, Ekonomska šola Murska Sobota, je formativnost predstavila na primeru podnebja.

IMG_5260 Navzočim se niso seznanili zgolj z glasbo, ampak tudi z zgodovino citer na Slovenskem, ampak tudi z njihovo zgradbo in tehničnimi značilnostmi.

IMG_5265 Skupina za formativno spremljanje pri predmetu družboslovje. Značilnost srečevanj učiteljev družboslovja je tudi kotiček dobrot, v katerega vsak udeleženec prispeva kulinarične in tekoče dobrine iz svojega okolja. Okusne dobrote poleg okrepčila v odmorih ponujajo priložnost za sproščeno izmenjavo mnenj in zamisli.

IMG_5271 Drevo vrednot z Ekonomske in trgovske šole Brežice v delavnici predmeta družboslovje. .

IMG_5236 Za pozdrav udeležencev in uvod v tematiko migracij je poskrbel Ivan Zupanc, profesor na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana.

IMG_5232 V času srednješolskih študijskih srečanj je potekalo tudi usposabljanje za učitelje 2. tujega jezika v osnovni šoli.

.