Je mobilnik nebodigatreba ali učilo?

Malo je vprašanj, kjer bi se učitelji in šole tako odločno opredelili ZA ali PROTI, kot je raba mobilnih telefonov. Za nekatere učitelje raba mobilnikov pomeni podporo pouku, za druge njegov pogreb. Tretji so za preudarno in smiselno rabo; a kaj, ko se pogledi učencev in dijakov, staršev, učiteljev in vodstev šol o tem, kaj in kdaj je raba upravičena, povsem razlikujejo.

Zato #raziskovalnica v septembru išče odgovore in argumente za vklopljene mobilnike pri pouku.

Bodite del strokovnega in javnega mnenja, ki bo narekovalo ukrepe učiteljev, šol ter piscev pravilnikov in zakonov. Svoje tvite opremite z #mobiluč in #SIRikt. Z #mobiluč zato, da jih bo #ZRSŠ lahko zbral in uredil, s #SIRikt zato, da bodo postali del široke parlamentarne razprave, ki se bo zaključila s Siriktovim parlamentom strokovnjakov v petek, 7. oktobra v Kranjski Gori.

Več, tudi oporno gradivo za diskutiranje, si lahko preberete na spletni strani ZRSŠ.

IMG_5282 #Mobiluč lahko pomeni mobilna luč, mobilno enje, mobilna učenost, mobilni učenec, mobilni učenjak, mobilni učitelj, mobilni učbenik, mobilno učilo … ali nadzorni mobilni ““.