Za zdrav užitek

V Ljubljani je potekala novinarska konferenca projekta »Uživajmo v zdravju«.

Nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in prekomerna telesna teža predstavljajo ključne dejavnike tveganja za zdravje v sodobni družbi. V zadnjih 30 letih se je po vsem svetu odstotek debelih otrok in mladostnikov povečal za trikrat; podobno je tudi v Sloveniji.

Za obvladovanje in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, ter zmanjševanja neenakosti v zdravju Zavoda RS za šolstvo v sodelovanju z več partnerji vodi projekt »Uživajmo v zdravju«. Projekt, katerega poudarek je na ustreznem prehranjevanju in redni telesni dejavnosti, plačuje Norveška. Vanj so vključeni vzgojni-izobraževalni zavodi, zdravstveni domovi in lokalne skupnosti iz vse Slovenije. Namenjen različnim ciljnim skupinam: otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in ranljivim skupinam prebivalstva.

V okviru projekta poteka analiza SLOfit 2015, ki je v zaključnem delu. Preverjajo tudi inovativne interdisciplinarne in skupnostne pristope, ki bodo  podlaga za kasnejše sistemske rešitve za zmanjšanje nezdrave telesne teže in debelosti otrok in mladostnikov.

Na tiskovni konferenci so sodelovali Irena Simčič, vodja projekta »Uživajmo v zdravju«, Zavod RS za šolstvo; Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo; Matej Gregorič, Nacionalni inštitut za javno zdravje; Gregor Jurak, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani; Rok Poličnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Simcic_Logaj_Policnik_Gregoric_Jurak Projekt so predstavili Irena Simčič, Vinko Logaj, Rok Poličnik, Matej Gregorič in Gregor Jurak.

didakticna_podpora  Učna podpora v obliki iger in kartic.

mediji Zanimanje medijev je bilo veliko.

irena_simcic Projekt vodi Irena Simčič, višja svetovalka za gospodinjstvo in šolsko prehrano na Zavodu RS za šolstvo.

Plačnik Projekt poteka s podporo norveških skladov.

zdravje Prepoznavni projektov znak