Prvo leto prenovljenih spletnih strani Zavoda RS za šolstvo

Lani septembra je Zavod RS za šolstvo vsebinsko in oblikovno preuredil spletne strani ter jih posodobil, tako da jih je možno pregledovati tudi na mobilnih napravah. Predvsem pa nove spletne strani omogočajo hitrejše objavljanje informacij in gradiv, ki jih potrebujejo šole, vrtci, dijaški domovi, vzgojitelji, učitelji pa tudi učenci, dijaki, starši in širša javnost.

Kratki svečanosti se je s spodbudnimi besedami pridružila tudi Nataša Potočnik, pomočnica direktorja ZRSŠ, in članom uredniškega odbora podelila darilca. Poudarila je vse večjo odzivnost naslovnikov in uporabnikov spletnih strani ter pohvalila sodejnost prek družabnih omrežij, ki pomeni takojšnje odzivanje na vprašanja; po drugi strani pa omogoča sočasno in neposredno komentiranje gradiv ter s tem usmerjanje Zavoda RS za šolstvo v iskanje kakovostnih, hitrih in uporabnih odgovorov.

IMG_5334 Torta in svečka za prvo leto delovanja spletnih strani.

IMG_5337 Uredniški odbor spletnih strani vodi Nives Kreuh.

IMG_5341 Nataša Potočnik, pomočnica direktorja, se je članom uredniškega odbora zahvalila za ustvarjalno delo.