3. mednarodna konferenca matematike in umetnosti ESMA Ljubljana, 21. – 25. september

Konferenčni program je dostopen na strani www.mathema.si/esma. Obsega strokovna predavanja, predavanja za širšo javnost, razstave, delavnice ter predavanje s koncertom.

V okviru konference je na Ljubljanskem gradu že na ogled razstava srbskega matematika in umetnika prof. dr. Slavika Jablana, PALEOLITSKI OpArt, od 8. do 30. septembra.

V času te razstave lahko sodelujete na natećaju Paleolitski OpArt.

V program smo uvrstili vrsto javnih prireditev, na primer štiri razstave, dve predavanji, predavanje s koncertom, Mathart video, delavnice v sodelovanju z MGLC, Leonardove kupole in drugo.

Glavni organizator konference je ESMA, Evropska zveza za matematiko in umetnost iz Francije
Lokalna organizatorja sta:

  • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerza v Ljubljani
  • Mathema, Zavod za popularizacijo matematike iz Ljubljane

Konferenca je brez prijavnine, lepo vabljeni k udeležbi.

Priuspevek: Mateja Budin