Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci

Poleti je Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije objavilo rezultate ankete, ki je bila o odnosu do NPZ opravljena med učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol.

V 6. razredu je odgovorilo 2800 učencev ali 1/6 vseh, ki so pisali NPZ iz slovenščine matematike in angleščine. V 9. razredu je odgovorila več kot 1/5 učencev, ki so bili preverjani iz slovenščine, matematike, angleščine, fizike, zgodovine in likovne umetnosti. Odgovorili so na več kot 20 vprašanj in odgovori ponujajo odlično izhodišče za razmislek o vlogi in pomenu NPZ v petkotniku učenec – učitelj – šola – starši – sistem oz. ministrstvo.

mocPodatki, ki zavračajo prevladujoče mnenje, da se učenci pisanja NPZ lotevajo neresno.

ravnateljiSpletna stran združenja