Branje za znanje in spo-razumevanje

Območna enota Zavoda RS za šolstvo Ljubljana na različne načine sodeluje s šolami, vrtci, učitelji in vzgojitelji. Vsak ponedeljek med drugo in peto popoldne potekajo izobraževalne urice. Že drugo leto pa poteka razvojna naloga Spodbujanje bralne pismenosti. V njej sodeluje 10 osnovnih šol, v katerih so razvojni timi nosilci dejavnosti za spodbujanje branja z razumevanjem in učenja z branjem. Zavodovi pedagoški svetovalci občasno obiščejo šole in skupaj z učitelji iščejo možnosti za pouk, ki bi vseboval več branja.

Štirikrat letno se timi srečajo na skupnem izobraževanju, ki je sestavljeno iz treh delov: predavanja o bralni problematiki, predstavitev dobrih primerov pouka, dogovoru o nadaljnjem delu in razširjanju dobrih zamisli med ostale učitelje in šole.

11. oktobra je v Ljubljani predavala Marja Bešter Turk s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za izhodišče ji je bila mednarodna raziskava PISA. Nanjo je navezala bralno pismenost kot sporazumevalno zmožnost. Nato so udeleženci v skupinah predstavili svoje enoletno delo in naredili šolske načrte za področje bralne pismenosti za letošnje leto.

IMG_5670 Udeleženci srečanja

IMG_5671 Brigita Rupar

IMG_5673 Marja Bešter Turk

 Povzeto po www.zrss.si