Srečanja ravnateljev na OŠ Brezovica

V območnih enotah Zavoda RS za šolstvo so pripravili strokovna srečanja za ravnatelje. Nekatera so združili tudi s praznovanjem 60-letnice ZRSŠ.

Ljubljanska enota je 12. oktobra pripravila srečanje na Osnovni šoli Brezovica, kjer so učenci nastopili s kulturnim programom. V slavnostnem govoru je Igor Hostnik, ravnatelj OŠ Gabrovka – Dole, spregovoril o svojem videnju razvoja ZRSŠ in sodelovanju šol in učiteljev z njim.

V strokovnem delu so Andreja Vouk razložila, kaj vse je pomembno pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Vprašanja ravnateljev so bila konkretna in so pokazala na nedorečenost odnosov v okviru ministrstvo – šola – učitelj – občina – starši – učenec – komisije za usmerjanje – ZRSŠ – javnost. Ravnatelji so se dotaknili tudi perečega stališča tržne inšpekcije, da spada šolska ekskurzija med turistične dejavnosti.

IMG_5687 Ravnatelji so odprli obilo perečih problemov.

IMG_5690 Učenci OŠ Brezovica med nastopom.

IMG_5679 Meta Trček, ravnateljica OŠ Brezovica je pozdravila navzoče.

IMG_5699 Igor Hostnik med predstavitvijo sodelovanja z ZRSŠ.IMG_5704 Andreja Vouk o otrocih s posebnimi potrebami in njihovim vključevanjem.IMG_5705 Na najbolj pereča vprašanja je odgovarjala Natalija Vovk Ornik, vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Povzeto po: www.zrss.si