Seminar ZRSŠ in tabor Društva učiteljev geografije Drugačna geografija

V Vipavski dolini je 14. in 15. oktobra potekal seminar Zavoda RS za šolstvo, združen z 11. taborom Društva učiteljev geografije Slovenije. Udeležba je presegla tabore prejšnjih let, saj se je izobraževanja v obeh dneh udeležilo 55 učiteljev. V petek so se predvidenim Tatjani Kikec, Mirsadu Skorupanu, Anton Polšaku, Rožletu Bratcu Mrvarju in Igorju Lipovšku pridružili še zunanji predavatelji z zanimivimi temami:

– Meddržavno povezovanje ob porečjih – Mitja Bricelj, MOP

– Globalno partnerstvo za vodo – Martina Zupan, slovenski Global Water Partnership

– Konceptualni načrt in povezovanje z lokalnimi skupnostmi v skupni akciji ARSO-ZGS oznak visokih voda – Peter Frantar, ARSO

– Ugotavljanje primernih lokacij zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave z uporabo podatkov Lidar Jurij Krajčič

– Potopisno predavanje: Sabah – Nataša Mrak

Edini terenski del v petek je bil učni sprehod do izvira Hublja, sobotni del seminarja pa je bil v celoti namenjen terenskemu delu ob Vipavi. Celostno je bila obravnavana vloga reke v pokrajini; preučili so jo na petih mestih. Ogledali so si tudi čistilno napravo.

Izvir Hublja nad Ajdovščino Izvir Hublja nad Ajdovščino. Udeleženci so imeli različna stališča o rabi vode.

Po Vipavski dolini so vodili Mitja Bricelj, Branko Pavlin, Matej Gabrovec in Peter Frantar. Po Vipavski dolini so vodili Mitja Bricelj, Branko Pavlin, Matej Gabrovec in Peter Frantar. Dejavno so se vključevali tudi domači učitelji, ki najbolje poznajo krajevne razmere.

Na mostu v Batujah  Na mostu v Batujah. Vipava je nekoč gnala tudi elektrarne, mline in kovačije.

Danes ribnik nekoč glinokop Danes ribnik in rekreacijsko območje nekoč glinokop opuščene opekarne. Je učitelj geografije lahko županov sogovornik pri odločitvah o rabi prostora?

čistilna naprava Čistilna naprava v Vrtojbi je 41 milijonov vreden projekt obvipavskih občin.

Renče Zajezena Vipava je nekdaj v Renčah omogočala delovanje vaterpolskega kluba, ki je nastopal v 2. jugoslovanski ligi.

Več fotografij, komentarjev in gradiva predavateljev na Arnes Splet.