Erasmusov projekt BE-SMaRT

“Meje? Nobene še nisem videl! Slišal pa sem, da obstajajo v glavah in razmišljanju nekaterih ljudi.” Thor Heyerdahl

V Erasmusovem projektu  Učenje o mejah – postor, spomin in razmislek o čezkulturnosti  (Border Education – Space, Memory and Reflections on Transculturality) so svoje znanje združile Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerza Claude Bernard Lyon, Univerzitetni kolidž St. Mary Belfast, Univerza Tartu, Evropska akademija Otzenhausen, Visoka šola Eskilstuna in Pedagoška visoka šola Freiburg. Evropska unija je projekt podprla predvsem zaradi tega, ker se je pomen političnih meja v EU v zadnjih 25 letih povsem spremenil. Zato je v  projektu nastalo bogato gradivo za poučevanje o mejah.

Poučevanje temelji na konceptu transformirnega učenja, ki ga je utemeljil Jack Mezirow. Postopek učenja poteka skozi 10 različnih dejavnosti učence, dijakov in študentov, v katerih obogatijo svoje znanje, se postavijo v vlogo drugih, razširijo svoj pogled, morebiti omilijo svoje predsodke ali stereotipe in razjasnijo svoja stališča ter so sposobni ravnati ob težavah in reševati probleme.

Projekt so Tatjana Resnik Planinc, Katja Vintar Mally, Boštjan Rogelj in Mojca Ilc Klun 24. oktobra predstavili osnovnošolskim učiteljem na seminarju v Ljubljani. Ključni del seminarja je bila delavnica, v kateri so udeleženci ustvarili in predstavili svoj pristop za pouk po desetih spoznavnih korakih.

IMG_5846Tatjana Resnik Planinc je predstavila projekt.

IMG_5847Katja Vintar Mally je razložila, kako poteka razmišljanje o mejah.

IMG_5855 Transformirno učenje teče v desetih korakih.

IMG_5859Pisanje odgovora na deveti misleni korak.

IMG_5860 Mojca Ilc Klun in Boštjan Rogelj sta vodila delavnico.

IMG_5863Udeleženci so se zavzeto vključili v delavnico.