Ključ do vključenosti – vabilo na dogodek

KLJUČ DO VKLJUČENOSTI, aktivno prizadevanje za bolj vključujočo družbo
Ljubljana, 17. november 2016

tztz-650x320

Namen posveta je vzpodbuditi sodelovanje med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo.
Predstavljene bodo dobre prakse na lokalni ravni iz različnih sektorjev in posamičnih akterjev, predvsem pa je prostor namenjen diskusiji, mreženju in izmenjavi idej.
Vabljeni so predstavniki osnovnih in srednjih šol, občin, ljudskih univerz, zavodov za zaposlovanje, mladinskih organizacij in drugih nevladnih organizacij.
Posvet bo na Fakulteti na družbene vede v Ljubljani. Več informacij – prijavni obrazec in program najdete na spletni strani CMEPIUS-a.
PRIDRUŽITE SE NAM!