Regionalne delavnice projekta Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti

Kaj:

  • Regionalne delavnice NAPOJ (Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti)

Kdaj in kje:

Zakaj:

Dandanes takorekoč nobena človekova aktivnost ne poteka več brez uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Celo več, vsi izdelki, ki jih ustvarjamo skoraj na vsakem področju našega delovanja, zahtevajo dobro poznavanje in kreativno uporabo IKT. Za slednje je nujno potrebno imeti kompetence s področja računalništva in informatike. Tako povsod po svetu in tudi v Sloveniji potekajo različne dejavnosti, usmerjene v napredek pri izobraževanju učencev in dijakov na področju računalništva in informatike. Verjetno se boste strinjali, da je pri vseh tovrstnih dejavnostih ključna vloga profesorja. Ker pa je računalništvo in informatika sorazmerno novo področje v šolskem sistemu, je še toliko pomembnejše, da se profesorji izobražujejo in med seboj sodelujejo ter izmenjujejo gradiva.

Nekaj o projektu

Projekt NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji, je bil izbran na razpisu podjetja Google CS4HS (Computer Science for High School).

Cilj projekta je vzpostaviti skupnost učiteljev in profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja. Aktivno delovanje skupnosti bodo spodbujali predvsem »mojstri učitelji« in sicer preko regijskih usposabljanj in srečanj v živo.

V mesecu avgustu so bile uspešno izvedene delavnice za mojstre učitelje. Na delavnici so pripravili tako gradiva za poučevanje programiranja kot tudi gradiva za izvedbo regionalnih delavnic.

Vsebina sledi pred kratkim izdanemu učbeniku Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji (izdale so ga UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT).

Ker je poudarek na poučevanju programiranja, je uporabljeno še okolje Projekt TOMO (razvili so ga na UL FMF), v katerem je zbirka nalog z možnostjo preverjanja pravilnosti delovanja pripravljenih rešitev.Za delo skupnosti bo uporabljena spletna učilnica na portalu SIO, kjer bodo učne priprave s primeri, forumi ter druga orodja za sodelovalno delo.

Vabljeni, da se udeležite regionalne delavnice, kjer boste  skupaj z vašimi kolegi mojstri učitelji spoznali nova gradiva (spletno učilnico, učne priprave in naloge) in se jih naučili uporabljati pri pouku. Stem se boste tudi vi aktivno vključili v skupnost.

Povezave:

napoj-logo-text-2