Učenje za poučevanje priseljencev na OŠ Livada

Eno od pomembnih vprašanj sodobnega pouka je, kako poučevati priseljence. Zato so pedagoški svetovalci iz področne skupine za družboslovje in humanistiko 28. novembra 2016 obiskali ljubljansko šolo Livada, na kateri se izobražujejo učenci iz 27 držav.  V štiriurni delavnici je vodstvo šole predstavilo uporabne izkušnje z dolgoletnim poučevanjem mladih, ki so se v Slovenijo oz. so se njihovi starši priselili iz gospodarskih ali socialnih razlogov.

Vprašanj ni zmanjkalo. Pedagoške svetovalce je zanimal pristop za učenje slovenščine, ocenjevanje, umeščanje v ustrezni razred, urnik, predmetnik, pouk pri posameznih predmetih, težave, problemi, izzivi, prilagoditve večletnim izkušnjam, tuji modeli in vzori, sodelovanje s starši. Spoznali so tudi projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga vodi konzorcij 13 osnovnih in 2 srednjih šol ter instituta ISA.

Navzoči so bili tudi pri treh oblikah pouka z najmlajšimi, srednjimi in najstarejšimi učenci. Najmlajši so ob slikah sadja in zelenjave ob letnih časih spoznavali prve povedi, srednji so sestavljali pravljično besedilo, najstarejši so predstavili učenje jezika ob dialogih. Pedagoški svetovalci bodo svoje vtise strnili v enostavna navodila, s katerimi bodo opremili učitelje po vsej Sloveniji.

Povzeto po www.zrss.si

img_6022 OŠ Livada v Ljubljani že ob vhodu pokaže, da je večkulturna.

img_6007 Ravnatelj s sodelavci je pedagoškim svetovalcem predstavil način dela s priseljenci.

img_6009 Ključno vprašanje: “Kako se najhitreje naučiti slovenskega jezika?”

img_6024 Mlajša skupina je iz ključnih besed sestavljala pravljico.

img_6013 Starejša skupina se je pripravljala na dialog.

img_6030 Ob koncu so se seznanili tudi z izkušnjami s projektom Izzivi medkulturnega sobivanja na OŠ Koper.