Trajnostna mobilnost v praksi

V Ljubljani je potekal seminar o seminar o trajnostni mobilnosti, namenjen osnovnošolskim učiteljem. Na seminarju, ki je organiziran v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v praksi, so predstavili osnovne značilnosti trajnostne mobilnosti ter priložnosti za vsebinsko in praktično vključevanje mobilnosti v izobraževanje.

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s tem pa tudi onesnaževanje, izpuste toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, družbeno pravična in spodbuja gospodarski razvoj.

Na seminarju so ugotovili stopnjo zavedanja o pomembnosti trajnostne mobilnosti, prepoznali ovire ter priložnosti za izvajanje trajnostne mobilnosti v OŠ, seznanili so se s primeri dobre prakse ter že obstoječimi pisnimi in filmskimi gradivi. V delavnicah so udeleženci načrtovali tudi zamisli za nadaljnje delo in jih predstavili s plakati.

Predavali so Anamarija Jere, CIPRA Slovenija, Tatjana Resnik Planinc in Matej Ogrin, Filozofska fakulteta Ljubljana, Marjeta Benčina, društvo Focus, Katja Karba, Razvojna agencija Sinergija, in Peter Prinčič, Inštitut za politike prostora.

img_6068Tatjana Resnik Planinc

img_6069Del gradiva, ki so ga prejeli udeleženci

img_6074Marjeta Benčina

img_6072 Začarani krog njegovega veličanstva motocarja: Vse več staršev vozi otroke z avtom do šolskih vrat, ker so prometne razmere okoli šole vse bolj nevarne, ker vse več staršev z avti vozi svoje otroke do šolskih vrat …………………..

img_6075 Peter Prinčič

img_6071Katja Karba

img_6077 Matej Ogrin

img_6079V delavnici je nastala zasnova dejavnosti v tednu mobilnosti

img_6080 Igra vlog o mobilnosti