Nagrada Evropske komisije za uspešen projekt Centra za mednarodne odnose

Projekt Centra za mednarodne odnose Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji je prejel nagrado Evropske komisije ‘zgodba o uspehu’. Nagrado podeljuje ekspertna skupina Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Ta je pri izboru nagrajenih projektov ocenjeval kakovost, pomen in rezultate projektov.

V projektu so sodelovali strokovnjaki Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete UL ter učitelji in učenci 10 osnovnih in 3 srednjih šol iz vse Slovenije ter eksperti Zavoda RS za šolstvo. Najvidnejši rezultat projekta, ki ga Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede izvajal v šolskem letu 2014/2015, je interaktivna e-knjiga z 18 učnimi urami za 6 predmetov v osnovni šoli za izvajanje v učnih načrtih zastavljenih ciljev, a obogatenih z vsebinami o EU. E-knjiga ima tudi  inovativne oblike preverjanja znanja. Z rezultati projekta je bila predstavljena Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, ki jo je priporočilo v okviru Šole za ravnatelje.

Več na spletni strani FDV.

priprave Naslovnica zbirke 18 učnih priprav na pouk.