Formativno v video posnetkih

Na OŠ Preserje pri Radomljah se že več kot 13 let ukvarjajo s formativnim spremljanjem. S pomočjo dr. Komljančeve so posamezni učitelji razvijali slovenski kulturi in zgodovini prilagojen način formativnega spremljanja, ki v praksi deluje. Svoja spoznanja ob različnih priložnosti radi podelimo s kolegi na delavnicah in tržnicah znanja.Učitelji sodelujejo tudi v razvojnih timih Zavoda za šolstvo pri uvajanju formativnega spremljanja in pri usposabljanju učiteljev.

Tokrat je Mateja Peršolja za vas pripravila video o tem, kako si predstavlja in izvaja formativno spremljanje https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=k2QlvMlNCN5fdWHOLUgKHujV  v razredu ter primer ure, ko z učenci pripravi enega od izdelkov za portfolio, kjer učenci pokažejo, kaj znajo in kako so napredovali (https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=H2HWMZVX44jUqai4QQCX92oF).

Še več primerov dobre prakse, idej, dnevnikov razvoja, vtisov z obiska Škotske, Finske in Švedske ter ponudb za hospitacije in seminarje boste našli na  https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/Home ali na http://www.os-preserjeradomlje.si/formativno/.

Povzeto po OŠ Preserje pri Radomljah

zajeta-slika Učenec si sam zapiše učne cilje

 

 

 

2 thoughts on “Formativno v video posnetkih

 1. Branko Vrečar
  27. 2. 2017 at 23:32

  Še bolj pomembno kot šteti, množiti, deliti …. je mlade učiti kaj šteti, deliti in množiti. Vsaj v višjih letnikih OŠ in srednji šoli mora biti MAT integrirana v stroki. Naloge kot so reši enačbo???? zakaj že???? ne motivirajo dandanašnje mladine. MAT bi morala biti veliko bolj povezana z izračuni, ki so v življenju izrednega pomena ter tehniškem področju stroke. Tako bodo mladi verjeli, da je MAT temeljna stroka živjenja. Izpostavil bi tudi finančno pismenost mladih, ki je dandanes nujna, saj se vseprevečkrat prodaja megla in sanja brez konkretnih izračunov in ljudi zavaja tako pri ustvarjanju denarja, kot potrošnji.

  1. Lipovšek
   1. 3. 2017 at 14:49

   Ali obstaja v didaktiki matematike pravilo, kakšno naj bo v šoli razmerje med uporabno oz. življenjsko in praktično matematiko in tisto, ki je tudi potrebna – abstraktno?