3. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2016 – tudi video pogled

Tretja mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, ki je bila tokrat v kongresnem centru Brdo pri Kranju, je 16. in 17. novembra 2016 dala udeležencem veliko dobrega, zanimivega, uporabnega…

Konferenca je bila namenjena učiteljem razrednega pouka, učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah in strokovnjakom na področju matematičnega izobraževanja.

Primarni namen konference je ostal predstavitev novih in izvirnih pristopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za vse izobraževalne programe.

Delo na konferenci je potekalo v obliki plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelj, delavnic in predstavitev. Lotevali pa so se sledečih tem:

  • Geometrija za danes in jutri
    Predstavitev različnih pristopov k obravnavi geometrije in razvoju geometrijskih pojmov…
  • Spremljanje učenca pri učenju matematike
    Pristopi in oblike, delo vertikalnih aktivov, didaktične rešitve za raznolike skupine učencev..
  • Od matematične pismenosti do medpredmetnega povezovanja
    Razvijanje ne le matematične, ampak tudi bralne, finančne, digitalne, naravoslovne in drugih vrst pismenosti kot izhodišče za reševanje matematičnih problemov in za  medpredmetno povezovanje.

Več o konferenci:

  • Oglejte si kratek video prispevek.

KUPM 2016

Kratek ogled dogajanja skozi fotografije.