Ker ni vsak dan 8. marec

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je ob priložnosti Mednarodnega dneva žensk tudi letos pripravilo gradiva, s katerimi želijo spodbuditi, da z mladimi spregovorimo o enakosti med spoloma ter zgodovini boja za pravice žensk.

Za lažjo umestitev teme v učni proces so ob tej priložnosti pripravili učne priprave za izvedbo ene šolske ure. Na spletni povezavi so na voljo sprotne priprave za slovenski jezik in zgodovino ter za naravoslovne predmete. Pripravljene učne ure se lahko z minimalnimi prilagoditvami uporabijo tudi pri ostalih predmetih.

Učna priprava je oblikovana tako, da spodbuja dejavno sodelovanje dijakinj in dijakov. Kratkemu uvodu sledi samostojno raziskovanje učnih gradiv predmeta pri katerem se izvaja  učna ura. Ugotovitve služijo kot izhodišče za razpravo. Podajanih je tudi nekaj splošnih  vsebin za oblikovanje profesorjevega ali profesoričinega sklepa.

Vabijo, da jih vprašate preko telefona ali elektronske pošte (030 302 897, contact@cityofwomen.org), saj so pripravljeni zagotoviti gradiva tudi v drugačni obliki. Najbolj pa bodo zadovoljni, če jih obvestite o izpeljani dejavnosti.

logoLogo

xxxVrhnji del učne priprave