Območno tekmovanje iz znanja geografije

Na 15 osnovnošolskih in 4 srednješolskih tekmovališčih bo 9. marca potekalo območno tekmovanje iz znanja geografije, na katerem bo sodelovalo prek 1200 tekmovalcev, ki so bili najboljši na šolskem tekmovanju.

Posebnost geografskega tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč tekmovalci dosežejo iz »teoretičnega« testa, ki temelji na predpisani literaturi. Potem odidejo na teren, kjer si v skladu z navodili zapisujejo, opazujejo, merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu jih čaka drugi del, v katerem se vprašanja sklicujejo na opravljeno raziskovanje v pokrajini. Terenske naloge zajemajo vprašanja petih tematskih sklopov: orientiranje, terensko merjenje in ugotavljanje, naravnogeografsko sklepanje in pojasnjevanje, družbenogeografsko sklepanje in pojasnjevanje, preračunavanje in statistično utemeljevanje.

Tekmovanja bodo od 13.30 do 18.00 potekala na šolah: OŠ Ljubečna pri Celju; OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje; Srednja šola Črnomelj; OŠ Antona Ukmarja Koper; OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka; OŠ Bičevje, Ljubljana; OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana; OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana; OŠ Kungota; OŠ Miklavž pri Ormožu – podružnica Kog; OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici; OŠ Šempas; Druga OŠ Slovenj Gradec; OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč; OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova; OŠ Prestranek; Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor; Gimnazija Kranj; Srednja šola Črnomelj; ŠC Srečka Kosovela Sežana – gimnazija in ekonomska šola.

Najboljši tekmovalci se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 7. aprila v Gornji Radgoni.

Povzeto po www.zrss.si

img_6206Maketa mesta je izvrsten vir za geografsko analizo.

img_6444 Skalnjak ob šoli omogoča zastaviti tekmovalcem geološke in geomorfološke naloge.

img_6170 Rečna erozija je stalna tematika tekmovanj.

img_6266 Mestni tloris razkriva razvoj naselja.

img_6210 Z znanjem rimskih številk je možno ugotoviti, v katerem obdobju je nastalo naselje ali stavba.