Učiti se naučiti se

22. aprila je na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  potekalo usposabljanje v okviru teme Učne težave in učenje učenja. V desetih delavnicah se je usposabljalio 150 učiteljev.

Tokratno srečanje ni imelo skupinskega predavanja, saj je bil cilj praktičen, delo pa neposredno. Obravnavali so predmetno specifične dejavnosti, ki jih za boljše (samostojno) učenje lahko izvajajo učenci in dijaki. Za uvod v delavnice je dobre izkušnje prikazalo 20 učiteljev, ki so z ZRSŠ sodelovali v minulem projektu Učenje učenja, ki ga je vodila pedagoška svetovalka Cvetka Bizjak. Na podlagi učnega načrta in predmetnega kataloga znanja so udeleženci načrtovali učni sklop, ki ga bodo v šoli preskusili do oktobra.

img_6901 Cvetka Bizjak na ZRSŠ vodi že tretji dveletni krog projekta o učenju učenja.

img_6900  Paukova strategija je zelo učinkovita pri učenju zgodovine, demonstrira Dragica Babič, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

img_6902 Udeleženci so bili razdeljeni v 10 delavnic.

img_6904 Katarina Bola Zupančič je predstavila vrstniško vrednotenje in samovrednotenje učenja geografije dijakov na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje.

img_6906 Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka za zgodovino na ZRSŠ, je poudarila, da je veliko praktičnih napotkov možno najti v knjigi Bralne učne strategije.

img_6907 Semafor za vrstniško vrednotenje.

Povzeto po ZRSŠ