Za učitelje geografije je teren še vedno zakon

Predmetna skupina za geografijo na Zavodu RS za šolstvo je v Celju 21. aprila pripravila seminar z naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkovS terenskim delom dosegati minimalne standarde ciljev o vodi. Udeležilo se ga je 28 učiteljev geografije, biologije in drugih predmetov iz vse Slovenije. Osrednji del je bilo terensko delo ob Savinji, Ložnici in Koprivnici. Cilji seminarja so bili:

  • preveriti, katere cilje učnih načrtov o vodi je možno uresničevati s terenskim delom;
  • poiskati optimalne dejavnosti učencev in dijakov na terenskem delu o(b) vodi;
  • ugotoviti, kaj je minimum geografskega znanja učencev in dijakov o vodi;
  • s simulacijo pouka narediti krog: učni cilj – vir – načrt – terenska izvedba – predstavitev – ocena;
  • uporabiti naprave IT za učinkovitejši terenski pouk;
  • preveriti možnosti za porečno (spletno) povezovanje šol

Oporna predavanja z naslovi Kaj o vodi se učenec in dijak v šoli mora učiti in naučiti, Izdelovanje načrta za terensko raziskovanje rečja in porečja, Ali učne cilje o vodi obravnavati občegeografsko ali regionalnogeografsko in Kako interpretirati terenske raziskave, so opravili v prostorih II. osnovne šole Celje. Terensko delo, ki je obsegalo večino seminarja, je potekalo med šolo in Savinjo.

img_6886 Anton Polšak je predstavil porečje Savinje v podobi in številkah. @AntonPolsak

img_6887 Danijel Lilek je pokazal, da je v tridesetih letih na Slovenskem nastalo veliko gradiva, ki učiteljem, učencem in dijakom pomaga pri geografskem raziskovanju porečja. @LilekAlina0071

img_6890 Pod vodstvom Mirsada Skorupana so udeleženci s pomočjo “Geografskih Psov Slednikov” (naprav GPS) umestili vsako raziskovano točko v zemljevid. @MirsadSkorupan

img_6895 Sotočje Savinje in Ložnice (Koprivnice) ponuja obilo možnosti za raziskovanje, saj se na vsakem koraku prepletata naravni in človekov vodni in obvodni vpliv.

img_6897 Franci Malečkar je na kratko orisal možnosti, ki jih za raziskovanje voda omogočajo Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.

Več na ZRSŠ.