Priprave na mednarodno tekmovanje iz znanja geografije

Na Gimnaziji Škofja Loka je 23.  maja potekalo pripravljanje na mednarodno geografsko tekmovanje, ki bo potekalo od 25. junija do 1. julija v Rušah. Na pripravah se je zbralo 16 tekmovalcev, 8 osnovnošolcev in 8 srednješolcev, in njihovih mentorjev, ki bodo Slovenijo zastopali na srečanju 80 mladih geografov iz držav jugovzhodne Evrope.

Danijel Lilek, koordinator državnega geografskega tekmovanja in vodja mednarodnega tekmovanja v Rušah, je razložil, v čem se mednarodno tekmovanje razlikuje od državnega. Mednarodno tekmovanje poteka ves teden. Udeleženci se pomerijo v treh temeljnih disciplinah:

  • terensko raziskovanje in oblikovanje pokrajinske razvojne strategije,
  • na literaturi in virih temelječa vzročno-posledična analiza petih geografskih dejavnikov,
  • večpredstavnostni geografski kviz, ki ga tekmovalci rešujejo ob računalniku.

Udeležence in njihove mentorje je zanimalo, katere vire, priročnike in pripomočke bodo uporabljali na tekmovanju, kako velika bo raziskovalna pokrajina in kako bodo pripravili družabno prireditev, katere del je tudi predstavitev države ostalim udeležencem.

Več na spletnih straneh ZRSŠ

img_7799 Državno tekmovanje je ustrezno selekcioniralo, saj bodo Slovenijo zastopali tekmovalci od Primorja do Prekmurja.

img_7800 Tekmovalci se na mednarodno tekmovanje pripravljajo tudi po tuji strokovni literaturi.

img_7803 Za morebitni uspeh bo šla zasluga predvsem tekmovalcem in njihovim mentorjem, saj za posebne priprave ni na voljo posebnega denarja. Tudi sredstva za udeležbo prispevajo šole.