Otroci pomagajo otrokom – ker mi je mar. Povsod in za vsakogar.

Ob vstopu v osnovno šolo postanejo otrokom, poleg staršev, vse bolj pomembne vrstniške skupine in prijateljstva, zato jim je potrebno v tem obdobju ponuditi priložnost, da razvijejo zavedanje, kako lahko s svojim še tako majhnim delom veliko pripomorejo pri reševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Prav tako potrebujejo priložnost za razvoj kulture medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter iskanja rešitev za boljše življenje.

S povabilom osnovnošolcem in njihovim mentorjem, naj s kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem sodelujejo  v vseslovenskem likovnem natečaju, želijo ponuditi eno od priložnosti za razmišljanje o pomenu medsebojne pomoči in sodelujoče vzpodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci med seboj pomagajo, kaj lahko naredijo drug za drugega, za ljudi okrog sebe in za boljši jutri vseh nas.

K sodelovanju vabijo vse osnovne šole iz Slovenije in širše, z neomejenim številom del, v različnih tehnikah, na A3 formatu. Veseli bodo, če boste k sodelovanju povabili prijatelje izven slovenskih meja in tako pomagali okrepiti mednarodno uveljavljanje natečaja. Strokovna komisija bo za vsako triado izbrala določeno število likovnih del, ki bodo najbolj izstopala po kakovosti, domišljiji in izrazni moči. Prejeli bodo priznanja, prva tri dela pa zanimive nagrade.

Več v prilogah v treh jezikih: