Welcome to My City – COCI

Na Srednji ekonomski šoli Maribor so gostili dijake in mentorje šestih partnerskih šol vključenih v Erasmus+ projekt Welcome to My City. Na aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja so sodelovali gostje iz Islandije, Nemčije, Finske, Portugalske in Turčije.

Dve leti, kolikor projekt traja, bodo partnerji v projektu opravljali  aktivnosti, ki bodo udeležencem pomagale razumeti migracijo in potovanja mladih ljudi, kulturo, zgodovino, geografijo, značaj in naravo njihovih mest. Razmišljali bodo o tem, kako v svoja mesta pritegniti oz.  povabiti domače in tuje obiskovalce in kako jih spremeniti v kraj, kjer si bodo prišleki želeli živeti. Z aktivnostmi bodo obogatili pouk in šolsko delo, razvijali podjetniške in digitalne kompetence ter osmislili učenje angleščine.

Za aktivnosti v Mariboru so dijaki pripravili predstavitve intervjujev, ki so jih opravili z mladimi obiskovalci svojih mest in prišleki, ter na delavnici s pomočjo analize SWOT ugotavljali, katere prednosti in slabosti bi lahko spremenili v priložnosti zase in za mesta. Oblikovali so poslovne načrte za ideje, ki so se ob tem porodile. Poleg tega so razvijali tudi svojo kulturno kompetenco, se seznanjali z navadami in običaji držav, iz katerih so udeleženci v projektu. Aktivno so sodelovali na okrogli mizi z organizacijami, ki pomagajo prišlekom in migrantom pri lažjem vključevanju v družbo.

ses ses_erasmus

ses_welcome

Fotografije – Drago Jovič