SIO-2020: Kaj smo izvedeli na informativnih dnevih?

Arnes je pred začetkom izvajanja štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju ravnatelje in direktorje vzgojno-izobraževalnih zavodov povabil na devet informativnih dni.

Informacije o sofinanciranju

Informativnih dni se je skupaj udeležilo kar 341 vzgojno-izobraževalnih zavodov, udeleženci pa so bili seznanjeni s tem, kako bo Arnes v okviru programa sofinanciral izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Posnetek predstavitve si lahko ogledate na portalu Arnes Video, na voljo so tudi drsnice (pdf).

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: izgradnja brezžičnih omrežij, nakup nove opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Zagotavljanje kakovostnejšega izobraževanja

Cilj programa je povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole) s treh na sto odstotkov, okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku in  posredno zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa (http://www.arnes.si/sio-2020/).

Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 00.

Posnetek predavanja za ravnatelje na Prometni šoli v Mariboru.

KUPM 2016

Fotografski vtisi