Ujeti pravo razmerje med zabavnim, kritičnim in učnim branjem

V Ljubljani se je 6. junija s srečanjem sodelujočih šol zaključila dveletna razvojna naloga Bralna pismenost. V njej so učitelji desetih osnovnih šol razvijali načine pouka, s katerimi bi učence usposobili, da bi več brali, prebrano razumeli in se z branjem učili. Ključno breme uspešnosti naloge je slonelo na učiteljih, vključenih v šolske time. Ti so oblikovali dejavnosti na šolski ravni; na nekaterih šolah je šlo za vsešolsko nalogo, na nekaterih je bil vključen manjši del učencev.

Zavod RS za šolstvo je pripravil 8 popoldanskih štiriurnih skupnih srečanj, ki so imela uvodno predavanje in tri delavnice. Svoje izkušnje na srečanjih so predstavile tudi šole. Na zaključnem se je pokazalo, da so mnoge dobre in preverjene izkušnje našle prostor tudi v drugih šolah. Nekatere izkušnje so bile povezane s sprotnim preverjanjem in kratkimi nalogami, nekatere so imele značaj celoletne obsežne dejavnosti, vpete v širši prostor, in so vključevale starše in izvenšolske goste.

Zavodovi svetovalci so učitelje opirali z obiski na šolah. V spletni učilnici, ki je nastajala in se polnila, so šole in pedagoški svetovalci objavili obilo zanimivih rešitev in tudi kratkih praktičnih namigov, kako izboljšati in okrepiti branje kot osnovno učno dejavnost. Zaključno srečanje je bilo tvitno beleženo s ključnikom #bralnapismenost.

Povzeto po www.zrss.si

img_7900 Brigita Rupar, predstojnica OE Ljubljana, je povzela dveletno delo v razvojni nalogi.

img_7905 Člani šolskih timov so za predstavitev svojih dejavnosti v projektu izdelali kolaže.

img_7912vodice Branje mora biti podprto z dobro vsebino.

img_7916moravce Bogato dveletno delo in zanimivo potovanje.

img_7917hrastnik Po branju smo se sprehajali kot svobodne ptice.

img_7919medvode Vprašanj in zadreg je bilo veliko. Precej tudi ustreznih odgovorov in rešitev.

img_7923dobrova Šolski tim je imel dve motivaciji: notranjo spoznavno in zunanjo čokoladno.

img_7924ig Ne vemo še vsega, a napredujemo. In še bomo.

img_7926zadobrova Od količinske zmede smo se vzpeli do urejenega razumevanja.

img_7929pirnice Kons kot simbol gradnje znanja in učenja.