Zlato v Slovenijo in Romunijo

V Rušah se je 1. julija končala 3. Olimpijada Jugovzhodne Evrope BIGeo2017.  Nastopilo je 24 osnovnošolcev in 40 srednješolcev iz Bosne in Hercegovine, Slovenije, Srbije, Romunije in Turčije. V treh tekmovalnih področjih so tekmovalci pokazali znanje fizične, družbene in regionalne geografije; predvsem pa so se morali sklicevati na pisne vire in tiste, ki so jih zaznali med terenskim raziskovanjem pokrajine med Dravo in Pohorjem. Prvo področje je bilo pisni test, ki zajema celostno poznavanje planetarnih in regionalnih geografskih procesov. Drugo je bilo štiriurno preverjanje znanja, ki je temeljilo na dopoldanskem preučevanju naselja Ruše in raziskovanju možnosti za revitaliziranje opuščene tovarne dušika. Spominsko in logično je bil najzahtevnejši kviz, ki je zahteval tako poznavanje svetovnih geografskih podatkov kot njihovo umeščanje v povsem neznane okoliščine. Za dodatni napor je bil tudi časovno zamejen, saj so ga tekmovalci opravljali ob računalniku, ki je vsako minuto predstavil novo vprašanje.

V prostem času so si v strokovni ekskurziji ogledali Ljubljano, Bled, Postojno in Piran. Tekmovanje je potekalo pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Strokovni del tekmovanja je pripravil Zavod RS za šolstvo, za tehnično-izvedbenega so poskrbeli Osnovna šola Janka Glazerja in Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše ter Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru. Tekmovanje spada v dejavnost Zveze geografov in Društva učiteljev geografije Slovenije. V večernem času so imeli učenci in dijaki priložnost za druženje, njihovi mentorji pa so razpravljali o vlogi in pomenu tekmovanja v vsaki od sodelujočih držav ter o prednostnih ciljih pouka geografije na osnovnošolski in srednješolski ravni. Delegaciji učiteljev iz Srbije je bila udeležba na olimpijadi tudi preskus usposobljenosti za svetovno olimpijado, ki bo avgusta v Beogradu. V krajših popoldanskih ekskurzijah so se udeleženci povzpeli na Pohorje, si ogledali Maribor in Mednarodni center Filozofske fakultete Maribor za ekoremediacije v občini Poljčane.

Slovenci so izkoristili prednost domačega terena, saj sta med osnovnošolci edino Jan Lorenčič iz OŠ Veržej in Miha Pogačnik iz OŠ Stražišče pri Kranju dosegla več kot štiri petine točk in osvojila zlati medalji. Med srednješolci so sodelovali dijaki, ki so se že udeleževali prejšnjih olimpijad. Zato je bila lestvica za osvojitev zlate medalje postavljena pri 85% točk. Presegli so jo Romuna Ioana Andrada Pantelimon, Marian Răzvan Popescu in Andraž Omahen z ljubljanske Gimnazije Bežigrad. Slovenski tekmovalci so v obeh kategorijah osvojili še pet srebrnih in osem bronastih medalj.

img_8060 Dobitniki medalj.img_8055Na zaključku je s plesi Slovenijo predstavila folklorna skupina iz Bistrice ob Dravi.

img_8053 Zaključno prireditev sta vodila Tjaša Bevc in Danijel Lilek.

img_8056 Mihaela Cornelia Fiscutean je povabila udeležence na 4. olimpijado v romunsko mesto Iasi. img_8067  Turški udeleženci so prosili, da se po njihovem običaju za njimi zlije vodo – za srečen odhod in da se še kdaj vrnejo.img_8012Udeleženci med terenskim raziskovanjem nekdanje tovarne dušika.

img_8017 Ker je terenski ogled potekal v skupini, so tekmovalci lahko sodelovali, izmenjevali svoje poglede in domneve; slovenski so bili pogosto vprašani za prevode napisov.

img_8020Terensko delo je zahtevalo tudi raziskovanje mestnega tlorisa Ruš.

img_8023 Pisne naloge so opravljali v prostorih Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše.

img_8046 Kviz je potekal v računalniški učilnici Osnovne šole Janka Glazerja Ruše.

img_8000 V občini Poljčane so obiskali  Mednarodni  center Filozofske fakultete Maribor za ekoremediacije. img_8043 Med obiskom Ljubljane so se srečali s Plečnikovo arhitekturno dediščino in oživljenim Plečnikom. img_8064  Vse udeležence so navdušile piranske lepote.

img_8007 Strokovna komisija med vrednotenjem pisnih nalog.

img_8004 Strokovna komisija je vrednotila terenske naloge.

img_8037 Tik preden je računalnik zračunal končne rezultate.

Seznam dobitnikov medalj

Članek o odprtju olimpijade

One thought on “Zlato v Slovenijo in Romunijo