1. forum Slovenske digitalne koalicije

“Zakonodaja ne sme zavirati razvoja, razvojno okolje pa mora biti prožnejše. »Dovolj je, da smo korak pred ostalimi,” smo slišali na 1. forumu Slovenske digitalne koalicije.

Namen 1. foruma digitalne koalicije digitalna.si, ki ga je gostila Gospodarska zbornica Slovenije, je bila razprava o o povezovanju vseh deležnikov v digitalnem okolju, oblikovanju razvojno spodbudnega okolja za digitalizacijo in ključnih kompetencah za digitalno družbo.

Več kot 180 udeležencev foruma iz različnih sfer, od gospodarskih družb, preko izobraževanja, politike in nevladnih organizacij, je izmenjalo izkušnje in prakse ter predstavilo ovire, s katerimi se soočajo pri delovanju v slovenskem okolju.

Prva konferenca je pokazala, da samozadostnost in odsotnost interoperabilnosti nista prava pot. Digitalna koalicija bo spodbujala deležnike k sodelovanju pri vzpostavljanju omrežij, razvoju digitalnih storitev odprte kode in interoperabilnosti, uporabniške prijaznosti in novih poslovnih modelov za iskanje priložnosti na trgu.

Na področju razvojnega okolja mora le to postati fleksibilnejše, zakonodaja pa ne sme zavirati razvoja. Na področju kompetenc pa bo potrebno digitalne kompetence obravnavati širše, izobraževalni sistem dopolniti z učenjem o digitalizacijskih znanjih in veščinah, ugotoviti realno sliko znanja, uvesti standarde izobraževanja ter poskrbeti za pomen jezika in jezikovnih tehnologij.

Vir: Digitalna Slovenija

Video posnetki konference

  • Prvi forum Slovenske digitalne koalicije – uvodni del

Prvi forum Slovenske digitalne koalicije

  • Prvi forum Slovenske digitalne koalicije – tema POVEZOVANJE

Prvi forum Slovenske digitalne koalicije

  • Prvi forum Slovenske digitalne koalicije – tema RAZVOJNO OKOLJE

Prvi forum Slovenske digitalne koalicije

  • Prvi forum Slovenske digitalne koalicije – tema KOMPETENCE

Prvi forum Slovenske digitalne koalicije

  • Prvi forum Slovenske digitalne koalicije – zaključek foruma

Prvi forum Slovenske digitalne koalicije

Foto utrinki: Drago Jovič, Arnes, sio.si