Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja. Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si so predstavniki deležnikov vzpostavili na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva.

Koalicija digitalna.si je usklajevalni, koordinativni in posvetovalni odprt forum enakopravnih deležnikov in bo delovala na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih področjih digitalne družbe.

digitalna-slovenija-shema